Op al onze offertes, opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. Op al onze verzinkte producten geven wij een garantie van 10 jaar tegen roest m.u.v. sloten en scharnieren